İ.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programında "kentsel ekoloji" başlığı altında yürütülen proje kapsamında açılan bu blog İstanbul'un ambalaj atıklarının geri kazanımında önemli bir rol oynayan sokak toplayıcılarının haritasını kollektif bir şekilde çıkarmayı amaçlamıştı..